Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Hodnocení upravuje nově vydaná vyhláška 211/2020 Sb. ze dne 27.04.2020.

Hodnocení žáků vychází:

   - z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
   - podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,
   - podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

nahoru