Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z MAT a CJL

Vzhledem k opatřením PES není možné v tuto chvíli zahájit kurzy prezenční formou.

Kurzy budou probíhat minimálně do jarních prázdnin (lekce 1–4) online přes aplikaci MS TEAMS. Kurz má 8 lekcí (trvá 8 týdnů, nekoná se o jarních prázdninách), zahájení v pondělí 25.01.2021 pro všechny přihlášené žáky

Pro kurz ČESKÉHO JAZYKA

V ceně kurzu je učebnice DIDACTIC, kterou je potřeba si v týdnu od 18.01. do 22.01.2021 vyzvednou u nás na škole (na vrátnici školy, od 8:00 do 13:00, po zaplacení ceny kurzu). V MS TEAMS bude vytvořena uzavřená skupina, do které budou zahrnuti přihlášení žáci. 

Vždy v pondělí zveřejníme kapitolu, číslo testu (str.), který si žák sám vypracuje. Ve středu od 14:00 do 15:30 se bude konat schůzka přes MS TEAMS, kde lektor kurzu zodpoví případné dotazy a bude s žáky konzultovat jednotlivá témata. 

Pro kurz MATEMATIKY

V MS TEAMS bude vytvořena uzavřená skupina, do které budou zahrnuti přihlášení žáci. 

Vždy v pondělí zveřejníme pracovní list, který si žák vypracuje, ve středu zveřejníme výsledky k danému pracovními listu. Ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 se bude konat schůzka přes MS TEAMS, kde lektor kurzu zodpoví případné dotazy a bude s žáky konzultovat jednotlivá témata.

 

Pokud to opatření vlády umožní, po jarních prázdninách (lekce 5–8) by kurzy probíhaly na naší škole 1x týdně ve Vámi zvolený den. (matematika – pondělí/středa/pátek, český jazyk – úterý/středa/čtvrtek vždy od 15:00 do 16:40).

Cena kurzu bude snížena na: 600 Kč (1000 Kč oba kurzy)

Termín zahájení online kurzů je 25.01.2021.

Pokud jste již na kurz přihášeni a provedli zvýšenou platbu nebo kurz nechcete touto formou absolvovat, napište, prosím na e-mail zuzana.malikova@sokolska.cz tuto skutečnost, platba Vám bude vrácena. 

nahoru