Distanční vzdělávání do odvolání

V souladu s usnesením vlády, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství ze dne 12.10.2020 bude probíhat na škole distanční vzdělávání až do odvolání. Podle epidemiologické situace budeme o termínu návratu do prezenčního vzdělávání informovat.

Pro distanční výuku byly 01.10.2020 předány pokyny vyučujícím a žáci s nimi budou prostřednictvím vyučujících a třídních učitelů do 02.10.2020 seznámeni. O průběžných změnách výuky jsou žáci informováni elektronicky.

nahoru