Přepnout na navigaci

Školní jídelna

Informace pro strávníky

(platnost od 01.08.2017)

V případě zájmu o stravování musíte mít vyřízeny tyto náležitosti:

  1. Čip nebo ISIC karta
  2. Zaplacený kredit

Čip nebo ISIC karta

Každý student je povinen mít čip/ISIC kartu u sebe (vstup do školy, stravování, kopírování).

Ztráta čipu – ihned nahlásit na sekretariát školy v úředních hodinách, čip bude pro stravování zablokován.

Při zapomenutí čipu/ISIC karty je zapotřebí před výdejem obědů požádat o vytištění náhradní stravenky. V době hlavních obědových přestávek (11:30 a 12:45) objednávky nelze vyhledávat!

Zaplacený  kredit

Platba kreditu je možná výhradně bezhotovostně – platebním příkazem bance na účet školy:
35-2271720287/0100, variabilní symbol pro objednávání obědů: osobní číslo studenta
(k platbě uvést do poznámky: jméno, třída a obědy např. Petr Svoboda S1A obědy)

Aktuální stav kreditů lze kontrolovat v modulu Platby v EduPage.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

V případě, že nebude možné platbu jednoznačně identifikovat na základě chybně uvedeného variabilního symbolu, bude platba vrácena na účet, ze kterého byla provedena

 

Objednávání, rušení obědů a zůstatkové kredity

  • Aktuální ceny stravenek jsou vyvěšeny na nástěnce u školní kuchyně.
  • Platby kreditů na obědy zadat vždy do 15. dne předešlého měsíce.
    Platby 1x měsíčně. Na konci školního roku zůstatky kreditů budou vyúčtovány a převedeny zpět na účet.
  • Objednávání a odhlášení obědů přes internet nebo mobilní aplikaci v EduPage přes modul Jídelna.
  • Obědy se objednávají a odhlašují nejpozději jeden pracovní den předem do 09:00. V době školních prázdnin (ředitelského volna) stravu pro studenty nezajišťujeme.
  • Objednávat na internetu: https://sokolska.edupage.org nebo prostřednictvím mobilní aplikace EduPage v modulu Jídelna, přístupové jméno a heslo obdrží každý student při nástupu ke studiu.
  • Strava je určena k výdeji na místě na školním nádobí a je přísný zákaz výdeje do jídlonosičů nebo jiných nádob.

 

Výdejní doba obědů: 11:15–14:30.

Aktuální změny v jídelníčku nebo výdeji obědů jsou hlášeny prostřednictvím EduPage a vyvěšeny na dveřích jídelny.

 

Kontakt

telefon: 541 427 165
e-mail: jana.pribylova@sokolska.cz

 

Polévka 0,33 l
Maso 60 – 65 g (v syrovém stavu 100 g)
Sekaná 100 g
Smažený řízek 100 g
Šťávy k masu 1,5 dcl
Omáčky 2 dcl
Houskový knedlík 160 g (4 plátky)
Vařené brambory 250 g
Bramborová kaše 250 g
Bramborové knedlíky 200 g (6 plátků)
Dušená rýže 200 g (3 kopečky)
Těstoviny 200 g
Chléb 100 g (2 velké krajíce)
Buchty 300 g
Sladká kaše 360 g
Zapékané těstoviny 350 g
Zeleninový salát (Menu3) 300 g
Těstovinový salát (Menu3) 350 g
Saláty k hlavnímu jídlu 120 g
Kompoty k hlavnímu jídlu 120 g
nahoru