Přepnout na navigaci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Šárka Bučková

Výchovný poradce a metodik prevence sociálně-patologických jevů

kabinet 203, tel.: 541 427 135, sarka.buckova@sokolska.cz


Konzultační hodiny pro žáky ve školním roce 2019/2020

PONDĚLÍ

10:45–12:00

STŘEDA

10:00–10:45

ČTVRTEK

09:00–12:00

(rodiče dle domluvy)

 

Dokumenty

Preventivní program (plán prevence výskytu PSJ) pro školní rok 2019/2020 (*.pdf, 199 kB)

Plán práce školního poradenského pracoviště pro školní rok 2019/2020 (*.pdf, 198 kB)

Adaptační program pro 1. ročníky SPŠ pro školní rok 2019/2020 (*.pdf, 185 kB)

Pracovní náplň školního metodika prevence (*.pdf, 172 kB)

Pracovní náplň výchovného poradce (*.pdf, 181 kB)

Psychologie referáty

nahoru