Přepnout na navigaci

Strojírenství

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – Všeobecné

Učební plán: Strojírenství – Všeobecné (*.pdf, 4,9 MB)

Absolventi tohoto programu se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Mohou se také uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Počítačová grafika a průmyslový design

Učební plán: Strojírenství – Počítačová grafika a průmyslový design (*.pdf, 4,9 MB)

Absolventi najdou uplatnění nejen ve strojírenství, ale v celé řadě odětví. Mohou zastávat v zaměstnání funkci konstruktéra, designéra ve strojírenských firmách či podnicích a také najdou uplatnění v reklamních firmách či studiích. Mohou se zabývat i prodejem a školením grafických aplikací. Studium tohoto oboru a zaměření samozřejmě připravuje i na případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole převážně technického a designérského směru.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Informační technologie

Učební plán: Strojírenství – Informační technologie (*.pdf, 4,7 MB)

Absolvent je připraven k pokračování studia na vysoké škole technického zaměření. Muže taky pracovat na úrovní technického pracovníka v IT oddělení a útvarech strojírenských podniků a firem. Stějně tak je připraven nasazovat, zajišťovat a spravovat prostředky IT v malých a středních firmách či zajišťovat obchodní a dodavatelskou činnost, poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti IT.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Počítačové řízení NC a CNC strojů

Učební plán: Strojírenství – Počítačová řízení NC a CNC strojů (*.pdf, 4,5 MB)

Moderní a dynamicky se rozvíjející způsob strojírenské výroby. Možnost využití automatizačních prvků s použitím aplikací výpočetní techniky.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Mechatronika

Učební plán: Strojírenství – Mechatronika (*.pdf, 4,4 MB)

Strojírenství specializace mechatronika je nové zaměření, které vzniklo vzhledem k rozvoji moderních technologií a na základě požadavků patrnerských firem zabývajících se výrobou zařízení pro strojírenství, automatizaci nebo energetiku.

Jedná se o propojení oborů strojírenství + informatika + elektronika a řízení. Umožňuje realizaci jednodušších, spolehlivějších a provozně ekonomičtějších technologických celků ve výrobě. Klasickým příkladem mechatronického systému je průmyslový robot (stroj + elektronika a řízení + IT včetně komunikace po síti).

Hlavními odbornými předměty jsou ve 3. a 4. ročníku předměty pneumatika, hydraulika, robotika, číslicová technika, měření a diagnostika, regulace, elektronika, teorie řízení, programování automatů. Uplatnění na pozici Mechatronik je díky vysoké poptávce strojírenských firem bezproblémové. Mechatroniku lze také studovat na FSI VYUT, bakalářské a magisterské studium.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ - Automatizace a informatika

Učební plán: Strojírenství – Automatizace a informatika (*.pdf, 4,4 MB)

Studium zaměření Automatizace a informatika je především o práci se špičkovými automaty firmy SIEMENS, TECO, FESTO a dalšími, s roboty firmy MITSUBISHI, řídícími systémy a počítači firem, které pak v praxi mužete najít v moderních provozech a firmách. A to nejen v těch našich, ale i v zahraničí. Zjednodušeni řečeno, studenti si "hrají" s počítači a drahými hračkami.
Pokračovat ve studiu tohoto oboru je pak možné nejen na fakultě strojního inženýrství VUT, ale i na Masarykově universitě nebo na MZLU v Brně, stejně jako na Vyšší odborné škole technické na Sokolské.

nahoru