Základní informace k přijímacím zkouškám

1.termín: 03.05.2021

2.termín: 04.05.2021

Uchazeč se dostaví do hlavního vestibulu školy v 07:45 a předloží ke kontrole výsledek negativního testu a pozvánku k přijímací zkoušce.

Čas od 07:45 do 08:30 je vymezen na kontrolu výsledků testů a pozvánek. Uchazeč se nejpozději v 08:30 přesune do zkušební místnosti. Ve vestibulu školy bude vyvěšen abecední seznam uchazečů s rozdělením do zkušebních místností.

V průběhu přijímacích zkoušek nebude umožněna přítomnost rodičů a zákonných zástupců uchazečů v budově školy.

Uchazeči nebudou v průběhu přijímacích zkoušek opouštět budovu školy, ale bude jim umožněn pobyt na školním dvoře v době mezi jednotlivými zkouškami.

Pokud uchazeč obdržel pozvánku k přijímacím zkouškám na oba termíny, doporučujeme účast u obou termínů z důvodu započítání lepšího výsledku v rámci přijímacího řízení.

nahoru