Přepnout na navigaci

4. kolo talentových zkoušek do VZK

4. kolo talentových zkoušek do VZK pro školní rok 2022/2023

OBOR 82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

Specializace:

  • design v uměleckém kovářství – 2 volná místa
  • design v uměleckém rytectví – 3 volná místa
  • design ve zlatnictví a stříbrnictví – plně obsazeno

Termín pro podání přihlášky – 10.06.2022
Termín talentových zkoušek – 15.06.2022

Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech, které zakoupíte v prodejnách SEVT nebo jsou ke stažení na stránkách MŠMT.

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou

Na příhlášce uvádějte i specializaci, kterou jste si u zvoleného oboru vybrali (design v uměleckém kovářství, design v uměleckém rytectví, design ve zlatnictví a stříbrnictví).

 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI JE NUTNÉ DOLOŽIT S PŘIHLÁŠKOU.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Kritéria pro hodnocení

Kritéria pro hodnocení u talentové zkoušky (*.pdf, 437 kB)

Výtvarná příprava Body
kresba daných předmětů  0–35
modelování  0–35
domácí práce (5 kusů)  0–30

 

V případě rovnosti bodů v součtu rozhoduje o pořadí:

1. vyšší počet dosažených bodů v součtu kresba + modelování

2. vyšší počet dosažených bodů v modelování u zaměření:

  • design v uměleckém kovářství

3. vyšší počet dosažených bodů v kresbě u zaměření:

  • design v uměleckém rytectví
  • design ve zlatnictví a stříbrnictví

4. průměrný prospěch ze všech předmětů v pololetí a na konci 8. a v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídající hodnocení z víceletého gymnázia)

 

Do oboru bude přijato celkem 30 žáků v pořadí dle součtu bodů. Minimální počet pro přijetí je 60 bodů.

nahoru