Akce v měsíci

SRPEN

01.–31.08.2020

 • Letní prázdniny

05.08.2020

 • Úřední den sekretariátu od 08:00 do 13:30

19.08.2020

 • Úřední den sekretariátu od 08:00 do 13:30

28.08.2020

 • 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

 

ZÁŘÍ

01.09.2020

 • Zahájení školního roku 2020/2021
 • Konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky

07.–11.09.2020

 • Adaptační programy 1. ročníků

08.09.2020

 • Burza učebnic

14.09.2020

 • Adaptační programy 1. ročníků

15.09.2020

 • MZ2020P – ústní matuiritní zkoušky

16.09.2020

 • MZ2021 – vypsání témat pro douhodobé maturitní práce

25.09.2020

 • MZ2021 – zadání témat maturitních prací

28.09.2020

 • Státní svátek

30.09.2020

 • MZ2021 – zveřejnění maturitních témat předmětů profilové části
 • MZ2021 – zveřejnění školního seznamu literárních děl

 

nahoru