Přepnout na navigaci

Podmínky pro přijetí na SPŠ do VZK

Přijímání do oboru s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022

OBOR 82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

Specializace:

 • design v uměleckém kovářství
 • design v uměleckém rytectví
 • design ve zlatnictví a stříbrnictví

 

Nejzazší termín doručení přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou: 30.11.2020.

Na přihlášce uveďte vždy u oboru i požadovanou specializaci!

Hodnotícím obdobím uvedeným na přihlášce je prospěch ze 7. a 8. ročníku ZŠ.

Termín konání 1. kola talentových zkoušek:

 • úterý 12. ledna 2021
 • středa 13. ledna 2021

Formulář přihlášky ke vzdělávání do oboru s talentovou zkouškou si žák ZŠ vyžádá na své základní škole, ostatní uchazeči si přihlášku mohou stáhnout ze stránek MŠMT.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na formuláři přihlášky ke studiu.

Na formuláři přihlášky musí být řádně vyplněny veškeré požadované údaje, včetně telefonních kontaktů a e-mailové adresy na zákonného zástupce. Pokud budou údaje na přihlášce neúplné, nemůžeme přihlášku zařadit ke zpracování.

 

Datum zveřejnění výsledků talentových zkoušek: pátek 15.01.2021 od 13:00 ve vestibulu školy a na http://www.sokolska.cz/.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny pod evidenčním číslem, které bude uchazeči přiděleno na pozvánce k talentovým zkouškám (pozvánky ke zkouškám budou zaslány na e-mail zákonného zástupce, stejně tak jako rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu).

Zveřejněním výsledků talentových zkoušek se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí za oznámená.

 

Zápisový lístek

JEDNOTNÝ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ JE DO 29.01.2021.

 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (zveřejnění výsledků na internetu)
 • lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává
 • zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.

 

OSOBNÍ DOTAZNÍK: Každý přijatý uchazeč musí zaslat i kompletně vyplněný osobní dotazník pro příslušný obor – formulář osobních dotazníků bude ke stažení na http://www.sokolska.cz/ v den zveřejnění výsledků (lze vyplnit on-line).

 

Kritéria pro hodnocení

Kritéria pro hodnocení u talentové zkoušky (*.pdf, 461 kB)

Výtvarná přípravaBody
kresba daných předmětů  0–35
modelování  0–35
domácí práce (5 kusů)  0–30

 

V případě rovnosti bodů v součtu rozhoduje o pořadí:

1. vyšší počet dosažených bodů v součtu kresba + modelování

2. vyšší počet dosažených bodů v modelování u zaměření:

 • design v uměleckém kovářství

3. vyšší počet dosažených bodů v kresbě u zaměření:

 • design v uměleckém rytectví
 • design ve zlatnictví a stříbrnictví

4. průměrný prospěch ze všech předmětů v pololetí a na konci 7. a v prvním pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídající hodnocení z víceletého gymnázia)

 

Do oboru bude přijato celkem 30 žáků v pořadí dle součtu bodů. Minimální počet pro přijetí je 60 bodů.

nahoru