Akce v měsíci

KVĚTEN

01.05.2024

 • Svátek

02.05.2024

 • Ředitelské volno
 • Maturitní didaktické testy 4. ročníků

03.05.2024

 • Maturitní didaktické testy 4. ročníků

08.05.2024

 • Svátek

17.05.2024

 • Výchovně vzdělávací zájezd do Vídně

18.05.2024

 • Open House Brno

20.–24.05.2024

 • Ústní maturitní zkoušky tříd E4A, S4A, S4D, S4E
 • Zápočtový týden VOŠ

27.–31.05.2024

 • Ústní maturitní zkoušky tříd L4A, S4C, S4F, S4G
 • Zkouškové období VOŠ

do 31.05.2024

 • 1. kolo podání přihlášek do VOŠ

 

ČERVEN

03.–07.06.2024

 • Ústní maturitní zkoušky třídy S4B

03.–14.06.2024

 • Zkouškové období VOŠ

05.06.2024

 • Hovorové hodiny

10.06.2024

 • Přijímací řízení do VOŠ – 1. kolo

17.–18.06.2024

 • VOŠ absolutorium

17.–20.06.2024

 • Vodácký kurz

17.–28.06.2024

 • Praxe Ybbsitz – kováři

21.–30.06.2024

 • Výběrový sportovní kurz Itálie

24.–27.06.2024

 • Cyklistický kurz

28.06.2024

 • Konec školního roku 2023/2024

29.–30.06.2024

 • Letní prázdniny

 

ČERVENEC

01.–31.07.2024

 • Letní prázdniny

 

SRPEN

01.–31.08.2024

 • Letní prázdniny

do 23.08.2024

 • 2. kolo podání přihlášek do VOŠ

26.08.2024

 • Přijímací řízení do VOŠ – 2. kolo

 

ZÁŘÍ

01.09.2024

 • Letní prázdniny

02.09.2024

 • Zahájení školního roku 2024/2025
nahoru