Odevzdávání přihlášek na obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Termín pro odevzdání přihlášky je do 30.11.2021

Z důvodu koronavirových opatření můžete přihlášku ke studiu zaslat poštou nebo ji odevzdat ve vrátnici školy. Provoz vrátnice je denně od 7:00 do 16:00. Nezapomeňte na potvrzení od lékaře, které je nutné doložit s přihláškou. 

nahoru