Pozvánky k přijímacím zkouškám

V pátek 24.03.2023 byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám na e-mail zákonného zástupce (pokud byl uveden, tak i na e-mail uchazeče).

V případě, že pozvánku neobdržíte, kontaktujte studijní oddělení - tel.: 541 427 192.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách 28.04.2023.

nahoru