Pro uchazeče o obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Uchazeč podává přihlášku pouze do oboru Strojírenství, v době podání přihlášky nevybírá specializaci (všeobecné, technologie CNC, počítačová grafika a průmyslový design, mechatronika). Specializace bude řešena osobním dotazníkem až po přijetí.

nahoru