Stalo se před 130 lety

Stalo se před 130 lety

Dne 29. června 1892 navštívil školu při svém zájezdu do Brna císař František Josef I., který, podepsav se do pamětní knihy ústavu, prohlédl žákovské práce a byl též přítomen vyučování v dílnách.

Tehdy tedy škola ještě sídlila ve Falkensteinerově (dnešní Gorkého) ulici, ale již o dva roky později začal proces přípravy stavby zcela nové školní budovy, kde se škola od roku 1901 (po pouhých 14 měsících stavby) nachází dodnes.

nahoru