Třídění odpadu – pojďme do toho!

Na Sokolské se začal třídit odpad anebo třídit či netřídit, toť otázka?

Možná jste zaregistrovali, že se po jarních prázdninách na školním dvoře objevily barevné kontejnery – modrá nádoba na papír, žlutá na plasty a zelená na sklo. Jedná se o součást projektu zaměřeného na separaci odpadu, který dostal pracovní název Pojďme do toho!. Po dohodě s panem ředitelem bude projekt probíhat do konce tohoto školního roku a věříme, že bude pokračovat i v následujících měsících.
Většina z nás se běžně do separace odpadu zapojuje ze svých domovů, nikterak nad tím nepřemýšlíme a bereme to jakou součást našich každodenních činností.  O to samé se teď pokusí celá Sokolská.  
Na chodbách školy jsou umístěny označené odpadkové koše, resp. papírové krabice, které se nám díky projektu společnosti SAKO s.r.o. podařilo získat zdarma, žluté jsou na veškeré plasty a modré na papír. Tyto koše budou podle potřeby vysypávány do kontejnerů umístěných na dvoře, popřípadě je možné odnést odpad na dvůr rovnou. Sklo nemá, z bezpečnostních důvodů, vlastní nádobu v prostorách školy; pouze na dvoře. Zároveň na chodbách a v učebnách zůstávají nádoby na komunální odpad. Celá akce probíhá pod taktovkou paní učitelky Mgr. Lenky Klepáčkové a aktivity studentů, zejména z prvních ročníků.
Věříme, že se nápad a vlastní realizace shledá s pochopením, a že se do akce třídění odpadu pustíme s plnou vervou.

Tak tedy POJĎME DO TOHO!

nahoru