Změna termínu přijímacích zkoušek

Rozhodnutím MŠMT se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou koná ve dnech 3. a 4. května 2021.

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží zákonný zástupce uchazeče e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Termín odesílání pozvánek – 20. dubna 2021. Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení se stanovuje nejdříve na 19. května 2021.

nahoru