Přepnout na navigaci

Exkurze do firem TECNOTRADE, Kuličkové šrouby a Slévárna Kuřim

Dne 13.5.2022 se třídy S2B, E3A a S3F, pod vedením Ing. V. Zavadila, Ing. L. Kabátové a Ing. K. Fily, zúčastnily dne otevřených dveří pro školy, obchodní firmy TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., která se zabývá prodejem NC a CNC strojů ze zahraničí. Dále proběhly exkurze do české firmy Kuličkové šrouby Kuřim, a.s. pro třídy S2B a E3A a Slévárny Kuřim pro třídu S3F.

Cesta vlakem z Brna do Kuřimi rychle uběhla a následoval asi 1 km chůze do firmy TECNOTRADE. V recepci firmy obdrželi všichni účastníci propagační materiály a reklamní předměty. Po té si nás převzali pracovníci firmy, kteří nás provedli dvěma halami s předváděnými stroji, nástroji a měřidly. Část odborného výkladu, k jím navrženým příslušenstvím k předváděným strojům, provedl absolvent naší školy Václav Jelínek, který ve firmě pracuje v konstrukci. Žáky všechny informace o předváděných strojích velmi zajímaly a poznatky si doplňovali četnými dotazy na naše průvodce, kteří je jim vysoce odborně odpovídali. Prohlídka byla doplněna několika soutěžemi odborných znalostí žáků. DOD byl ze strany firmy TECNOTRADE pečlivě připraven po všech stránkách včetně malého a velmi chutného občerstvení.

V nedaleké firmě Kuličkové šrouby Kuřim, a.s. si na vrátnici převzali třídy S2B a E3A pracovníci firmy paní Musilová,  paní Bc. Havlíčková  a pan inženýr Lubomír Ostrý. Firma je vybavena unikátními stroji na výrobu kuličkových šroubů nejvyšší přesnosti až do délky 10,5 metru a zvládá obrábění, již zakalených ocelových polotovarů kuličkových šroubů. Kromě výroby zajišťuje servis kuličkových šroubů. Na přání zákazníků provádí např. záběh šroubů atd. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena špičkovou měřicí technikou. Kalení šroubů provádí na indukčním kalícím stroji. Nejdražším strojem v ceně 25 milionů Kč je laserová svářečka, řízená počítačem, s možností navařování opotřebených součástí a kalení.

Třída S3F navštívila Slévárnu Kuřim, vzdálenou asi půl kilometru od firmy TECNOTRADE. Ujali se nás pracovníci slévárny pan Ing. Vojkovský a pan Vlček. Před zahájením exkurze nás seznámili s historií a současností slévárny, poučili nás o dodržování bezpečnosti a vyfasovali jsme ochranné přilby. Postupně jsme prošli provozy slévárny od výroby modelů, pískových forem, jader, sušení a skládání forem, tavírnu, vlastní odlévání, chladnutí odlitků, vytloukání a čištění odlitků, kontrolu odlitků včetně pomocí skaneru, obrobnou, balením a expedicí konče. U odlévání byla obdivuhodná souhra jeřábníka a odlévače s vteřinovou přesností stanovenou technologickým postupem odlévání na základě počítačové simulace odlévání. V současné době nastává nedostatek vyučených pracovníků do provozu slévárny a tak mnoho prací provádějí i pracovníci bez kvalifikace jen zaučení.

Velké poděkování patří vedení školy, že uskutečnění exkurzí, pro výše uvedené třídy, umožnilo.

 

Ing. Karel Fila, Ing. Lenka Kabátová a Ing. Václav Zavadil

nahoru