Přepnout na navigaci

Exkurze do LET a Leteckého muzea Kunovice 2019

Exkurze se uskutečnila 14.05.2019 pro třídu S2D pod vedením třídního učitele Ing. Václava Zavadila a Ing. Fily, dopravu autobusem poskytla firma Autodoprava Jíra, s.r.o.Těšany.

Na vrátnici LETU Aircraft Industries, a.s. si nás převzal průvodce exkurzí a Leteckého muzea v Kunovicích pan Ing. Otomar Šimák. V úvodu exkurze nás seznámil s historií společnosti, vyráběnými letadly a o jejich používání téměř v celém světě. Letadlo typu L 410 se vyrábí s neustálými vylepšeními již 50 let. Kolem roku 1989 bylo vyrobeno 6 prototypů letadla L 610, ale během „divoké privatizace“ po r. 1989 byl jeho další vývoj a příprava výroby zastavena. Bohužel bylo dána do šrotu i část výrobního zařízení na tento typ letadla- v současné době se uvažuje o jeho zavedení do výroby. Z kovových materiálů se nejvíce používá tzv. „letecký dural“, který se zpracovává klasickým třískovým obráběním a dělením a tvářením za studena. Duralový plech na součásti trupu a křídel se vyřezává na vyřezávacích frézkách- laser nebo vodní paprsek se nepoužívá z důvodu přílišného ovlivnění mechanických vlastností materiálu. Po vyřezání a 100% kontrole se díly tvarují na tzv. „špalcích“, místní název pro tvářecí nástroje, do požadovaného tvaru. Špalky jsou vyrobeny buď z odlehčeného odlitku z hliníkové slitiny a nanesené epoxidové pryskyřice, která je po vytvrzení dobroušena na požadovaný tvar, nebo tzv. „textitu“, což je kompozitní materiál vyrobený z textilních vláken a prosycený pryskyřicí (obdoba skelného laminátu). Žebra trupu letadel se obrábí z kovaných duralových polotovarů na CNC frézkách. Unikátní je výroba nosníku křídla vyráběná z válcovaného duralu o výchozích rozměrech 6000 x 1500 x 120 milimetrů a dováží se z Velké Británie, která se obrábí na počítačem řízené frézce, která může obrábět obrobky rozměru obdélníku 7x2 metry a pořizovací ceně asi 100 miliónů Kč. Přibližně 90% výchozího materiálu nosníku se přemění v třísky, které se lisují do úhledných válečků tzv. „briket“ a posílají na recyklaci. Kontrolní a měrové pracoviště je vybaveno nejmodernějšími 3D měřidly a provádí se 100% kontrola rozměrů. Rozměry, které jsou mimo předepsanou toleranci se konzultují s konstrukčním oddělením a pokud je součást konstrukcí označena za neopravitelný zmetek, musí se vyřadit a znehodnotit. Povrchová úprava součástí ze slitin hliníku se provádí ve firemní eloxovně, procesem anodické oxidace povrchu součástí. Protože se jedná o rizikový chemický provoz a nebyla možná jeho prohlídka, tak nám byl celý postup vysvětlen slovně Ing. Šimákem. Zajímavá byla i prohlídka defektoskopické kontroly součástí letadel, kde převažuje fluorescenční metoda. Montáž trupů letadel a křídel probíhá v samostatné hale v jednoúčelových montážních přípravcích převážně klasickým nýtováním plechových součástí letadla. Konečná kompletace letadel spočívá v instalaci rozvodů vzduchu, hydraulického oleje, elektřiny, veškerého ovládání letadla, odmrazování náběžných hran křídel, vnitřního vybavení jak prostoru pro cestující tak pilotní kabiny, turbomotorů, výsuvného podvozku atd. Každé letadlo absolvuje předepsanou letovou zkoušku a potom se provádí vnější lakování dle přání zákazníka. Letadla se k zákazníkům dopravují „po ose“, tedy doletí. Pro delší lety např. přes Atlantický oceán s vybavují přídavnými nádržemi na křídlech, případně vnitřními nádržemi v prostoru pro cestující. Dále jsme viděli dokončovaná letadla dle přání zákazníků a jeden z dochovaných prototypů letadla L 610. Cena jednoho letadla L 410 je kolem 100 milionů Kč a roční produkce asi 15 kusů. V r. 1989 byla cena L 410 asi 13 milionů Kč a L 601 asi 36 milionů Kčs. Skoro po 3 hodinách velmi zajímavé exkurze jsme přejeli autobusem asi do 3 km vzdáleného Leteckého muzea v Kunovicích.

Protože byl čas oběda a všem od rána patřičně vytrávilo, stavili jsme se na oběd v Letecké restauraci OK-BAR. Oběd byl velmi chutný a obsluha rychlá. Po obědě následovala deštivá návštěva Leteckého muzea a poutavý výklad pana Ing. Šimáka o jednotlivých exponátech muzea. To by ale bylo na dlouhé vyprávění, tak jen stručně k nejzajímavějším exponátům. Letadlo L 410 unesené čtrnáctiletými únosci s prostřeleným a opraveným trupem, vládní- Naganský speciál, který byl rozložený dopraven z Prahy do Kunovic a letěli v něm naši hokejisté na zimní olympiádu v Naganu, prototyp L 610, L 29 delfín, známý Čmelák z Moravanu Otrokovice atd. Exkurze byla pro žáky velkým přínosem a líbila se.

Velký dík patří vedení školy, které uskutečnění exkurze umožnilo.

Ing. Karel Fila a Ing. Václav Zavadil

nahoru