Přepnout na navigaci

Exkurze do sídla OSN a Prateru ve Vídni 2019

Dne 21.06.2019 jsme podnikli letos už druhý výlet do Vídně.

Oproti zimnímu se lišil programem – nejprve jsme navštívili sídlo OSN, kde jsme po bezpečnostním vstupu absolvovali 90minutovou prohlídku s průvodcem. Prohlídka byla velmi zajímavá už jen tím, že jsme vlastně opustili na 90 minut Rakousko a ocitli se na mezinárodní exteritoriální půdě.

Poté jsme se pěšky uličkami staré čtvrti Spittelberg přesunuli do největší aqua-terra-zoo s názvem Dům moří, kde se na 9 patrech nachází spousta různě velkých akvárií, kousek deštného pralesa i atlantický podvodní tunel.

Poslední zastávkou se stal zábavní park Prater, kde si studenti vyzkoušeli nejrůznější atrakce včetně těch vyloženě adrenalinových.

Výlet se vydařil a doufám, že příští rok nás Vídeň opět přivítá v hojném počtu, protože jsme ještě zdaleka nevyčerpali všechny její možnosti.

Mgr. Marie Brichtová

nahoru