Přepnout na navigaci

Exkurze do TOS, Novaservis a LAUFEN Znojmo 2019

Pro třídu S3E pod vedením třídního učitele Ing. Plška a učitelem STT Ing. Fily, se dne 13.03.2019 konala exkurze do TOS Znojmo, která vyrábí průmyslové převodovky v provedeních šnekové, čelní, variátorové atd. Do Znojma i zpět jsme použili expresní linkový autobus a k firmě TOS, a. s. Znojmo jsme došli asi 1 km po svých. Na exkurzi nás tradičně provázel vedoucí technolog Ing. Veselý, který nám zodpověděl i ty nejvšetečnější otázky. Nutno podotknout, že a. s. TOS Znojmo je plně v českých rukou!!!

Ve výrobě, kontrole, montáži a servisu studenty zaujaly jak klasické, pro charakter výroby upravené obráběcí stroje, tak nejmodernější výrobní a kontrolní stroje. Velmi zajímavá byla obří vyvrtávačka tzv. borverk, na které se obrábějí velké skříně převodovek o hmotnosti asi 2,5 tuny a větší než člověk běžného vzrůstu. Veškeré vyrobené a opravené převodovky projdou pečlivou výstupní kontrolou včetně speciální tzv. hlukové komory, kam neproniká žádný hluk z výrobní a montážní haly – absolutní ticho, které jsme si ověřili na vlastní uši. Hlučnost převodovek se měří hlukoměry dánské firmy Brüel & Kjaer. Exkurze rozšířila teoretické poznatky studentů ze školy o poznatky z praxe.

Ve firmě NOVASERVIS se vyrábějí vodovodní baterie a koupelnové doplňky z mosazi a povrchově se upravují galvanickým niklováním a chromováním. Exkurzí do galvanovny nás provázel její vedoucí pan Svoboda. Seznámil nás s celým postupem galvanické technologie od leštění, zavěšování zboží na galvanické závěsy, elektrolytickým odmašťováním přes oplachy v tzv. demivodě, galvanickým lesklým niklováním, dekorativním chromováním, oplachy a sušením zboží, kdy na konci galvanické linky výsledky – krásně lesklé zboží. Provoz galvanovny je řízen počítačem.

Ve firmě LAUFEN, dříve Keramické závody Znojmo a Ditmar-Urbach, založená v roce 1878, vyrábějí sanitární keramiku – umyvadla, pisoáry, WC a bidetové mísy. Na vrátnici si nás převzal průvodce pan Petr Povolný, rozdal nám bezpečnostní vesty a naslouchací přístroje a vydali jsme se na exkurzi. Ta začala v přípravně hmot, jejíž součástí je velká laboratoř ke zkoušení vstupních surovin, kde převažují jíly dovážené v současné době z Velké Británie, protože dřívější naleziště u nedaleké obce Únanov je již vyčerpáno. Připravená tekutá hmota tzv. šlika je potrubím dopravována do sléváren na licí pole se sádrovými formami. Sádrové formy se vyrábějí odléváním do tzv. matěčných forem z pryskyřice a v jedné sádrové formě lze odlít 60 až 100 odlitků sanitární keramiky. Dutiny v sanitární keramice se vytvářejí bez jader, jak je obvyklé při odlévání kovů, ale vznikají tím, že přebytek šliky se asi po dvou hodinách vypustí ze sádrové formy. U stěn sádrové formy zůstává tuhá šlika, protože sádra z ní vytáhla vodu a ta potom tvoří stěny sanitární keramiky. Po dalších asi dvou hodinách se forma rozebere a vyjmutý odlitek se čistí a podle potřeby se vyřezávají upevňovací otvory apod. Následuje sušení a nanesení glazury stříkáním a další sušení. Potom se výrobky naloží na pecní vozy a zaváží do tunelové pece, kde projíždí asi 12 hodin, ohřívají se a vypalují při 1200 °C a potom ochlazují. Hladkost glazury se dosahuje prudkým ochlazením na 300 °C. Dále jsme byli seznámeni s metodikou zkoušení sanitární keramiky, podle současných norem šetření vodou, proti pronikání pachů z kanalizace atd. – zkouší se 100 % výrobků.  Seznámili jsme se, jak vznikají výrobky, které každý z nás několikrát denně používáme. Vyráběla se zde také sanitární keramika pro opravu známé funkcionalistické vily TUGENDHAT v Brně.

Ing. Fila a Ing. P. Plšek

nahoru