Přepnout na navigaci

Vzdělávací zájezd Polsko 2017

V rámci tematického bloku o holocaustu a 2. světové válce se studenti naší školy zúčastnili 27.–28.04.2017 poznávacího zájezdu do Polska. Ani dlouhá cesta a špatné počasí nás neodradily od návštěvy bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora, který se původně nazýval KGB Lublin, později Majdanek. Spolu s Osvětimí-Březinkou byl Majdanek jediným místem, kde se k hromadnému vraždění používal plyn Cyklon B. V táboře zemřelo za 2. svět. války více než 400 000 vězňů, většinou Židů a Poláků.

Ve Varšavě jsme navštívili Královský zámek, dnes symbol polské nezávislosti. Zajímavým zážitkem byla návštěva Muzea varšavského povstání.

Interaktivní forma muzea zahrnuje přes 30 000 exponátů a zaměřuje se nejen na samotné povstání, ale i na poválečný komunistický teror v Polské lidové republice. Ohlasy studentů svědčí o tom, že i přes nepřízeň počasí se zájezd vydařil.

Mgr. Renáta Kadlová

 

Z ohlasů žáků 2. a 3. ročníku

Zájezd mě velmi zaujal a dodal mi spoustu informací z historie lidstva. Zároveň jsem byl zděšen a zklamán z toho, co se dělo v období 2. světové války.

Myslím si, že lidé by se o tuto část historie měli zajímat. Rád jsem se zájezdu zúčastnil.

Tentokrát bylo velmi smutné počasí, a i když byl Majdanek menší než Osvětim, tak to na mne mělo mnohem větší dopad. Také se mi velmi líbila Varšava. Je to krásné živé město. Velmi mě překvapila varšavská obsluha v restauracích, když si tam objednáváte jídlo, tak si to nikam nezapisují, ale vše si pamatují.

Zájezd mě velmi mile překvapil a překonal moje očekávání. První den se mi líbila návštěva tábora Majdanek. Zaujal mě příběh a historie. Muzeum Varšavského povstání, které jsme navštívili druhý den, mě ohromilo. Návštěva zámku byla nádherná, nejvíce mě zaujaly malby a obrazy.

nahoru