Přepnout na navigaci

Vzdělávací zájezd Polsko 2019

Ve dnech 28.–29.03.2019 jsme se zúčastnili zájezdu do Polska pořádaného paní Mgr. Renátou Kadlovou. První den ráno jsme odjeli od budovy školy směr koncentrační tábor Osvětim. Asi po čtyřhodinové cestě jsme dorazili k areálu bývalého vyhlazovacího tábora.

Počasí bylo pochmurné, jako by odráželo celkovou atmosféru místa, s jehož historií jsme byli už předem dobře seznámeni. Snad i proto proběhla téměř celá prohlídka v zadumaném tichu. Prošli jsme několik budov s expozicemi o fungování tábora. Ať už se jednalo o dobové fotografie, zarážející množství věcí zabavených vězňům při příjezdu nebo dvě tuny lidských vlasů (jednalo se o vlasy vězňů, které jim byly ostříhány po zplynování). Následně jsme procházeli plynovou komorou.

Ani jsme nestačili pořádně vstřebat poslední dojmy a už následoval krátký přejezd do druhé části tábora, Březinky. Pokud nás základní tábor překvapil, zde jsme byli šokováni. Tato část byla asi desetkrát větší než základní tábor. Z většiny staveb se zachovaly pouze ohořelé základy budov pro vězně, plot a dlouhé koleje vedoucí k rozvalinám čtyř plynových komor s krematorii, které nacisté při ústupu vyhodili do povětří. Součástí prohlídky byla i návštěva jednoho z mála stále stojících baráků pro vězně. Z malých prostor, studených zdí a těžkého vzduchu nám naskakovala husí kůže. I přesto, že jsme byli s touto realitou teoreticky obeznámeni, vidět vše na vlastní oči bylo úplně něco jiného.

Po tomto silném zážitku jsme všichni uvítali odjezd do hotelu. Až do večera následovalo volno, které většina z nás využila k prozkoumání města Wieliczky.

Druhý den jsme se po vydatné snídani vydali do solných dolů. Do dolů se vstoupilo po dlouhém točitém schodišti. Při chůzi rozsáhlými spletitými tunely jsme mohli obdivovat krásu solných stěn a jezírek, sály a solné sochy vytvořené samotnými horníky. Po výstupu na povrch hornickým výtahem jsme odjeli autobusem směr Kraków. Zde jsme absolvovali prohlídku dominant Krakowa a využili jsme rozchodu po městě. Tím se naše výprava chýlila ke konci. Se spolužáky jsme se shodli na tom, že celkově považujeme tento zájezd za velmi vydařený.

Eliška Franců a Tomáš Rohlínek, L2A

nahoru