Přepnout na navigaci

Finále soutěže N-Trophy

Ve dnech 03.–05.03.2017 jsme se zúčastnili finále soutěže N-Trophy, které se konalo na ZŠ Kamínky v Brně a v kampusu Masarykovy univerzity. Tématem celého finále byl boj s fiktivní šedou nemocí, kdy bylo naším úkolem najít na ni lék a vyvinout vakcínu. Tímto jsme se zabývali i při řešení bodovaných úloh, úlohy byly tři plus bonus, všechny se odehrávaly během soboty v kampusu univerzity.

Jako první jsme řešili úlohu z fyziky, kdy naším úkolem bylo přijít na barvy různých objektů na černobílém záběru z kamery, s možností nasvítit si je jinak barevnými diodami. Následovala logika spočívající v řešení různých logických úloh se stupňující se obtížností, každá úloha představovala druh bakterie, na kterou tým jejím vyřešením získal protilátku. Závěrečná část – biochemie potom probíhala v laboratořích a úkolem bylo pomocí různých metod přijít na to, který ze tří zkoumaných pacientů je nakažen šedou nemocí.

Náš tým se celkově umístil na 5. místě z 16 týmů s 315 body, 32 bodů za vítězným týmem. Drtivá většina týmů, snad až na nás a další dva, pocházela z gymnázií a vyšších ročníků, takže i když jsme se neumístili výše, jsme hrdí na náš výsledek.

 

Členka týmu, Michaela Kozáková

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy ve finále soutěže!

 

 Náš tříčlenný tým ze třídy L2A se minulý týden v soutěži N-trophy kvalifikoval do finále. V celkovém pořadí obsadil třetí místo ze 60 zúčastněných týmů. Kvalifikace probíhala v týdnu 06.02.–12.02.2017 a zahrnovala úlohy z fyziky, chemie, biologie a logiky. Zadané úkoly byly většinou časově náročné a vyžadovali náležitou přípravu.

Významnou roli na našem výsledku hrají konzultace s učiteli a školní pomůcky, které nám byly ochotně poskytnuty. Tímto bychom chtěli poděkovat paním učitelkám Dr.Janderkové a Mgr.Polišenské za odbornou konzultaci. Finále se koná v termínu 03.03.–05.03.2017, kdy se budeme snažit umístit minimálně stejně jako v kvalifikaci.

Tým Sokolíci: Martin Skoupý, Jakub Velísek a Michaela Kozáková

Členka týmu, Michaela Kozáková

 N-Trophy je soutěž našlapaná experimenty, prestižní, zábavná a velká výzva!

Třičlenný tým, který řeší jednoduchá a složitá zadání z oblasti logického myšlení, fyziky, chemie a biologie. Nejdřívě z tepla domova a poté na půdě kampusu Masarykovy univerzity v Brně.

Registrace týmu probíhají do 31.01.2017, ale je možné se přihlásit i v průběhu kvalifikace, které probíhají 02.02.–12.02.2017.

Pokud se chceš dozvědět více, navštiv webové stránky soutěže N-Trophy a pročti si soutěžní leták N-Trophy (*.pdf, 35 kB).

nahoru