Přepnout na navigaci

StreTech 2019

Ve čtvrtek 05.06.2019 pořádalo České vysoké učení technické v Praze již tradiční setkání a prezentaci prací žáků středních škol STRETECH 2019 (STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2019). 
Naši školu reprezentovali se svými pracemi žáci úspěšní v SOČ – čerství maturanti strojírenské specializace Automatizace a informatika, kteří získali diplomy – Martin Kousal za Inteligentní tavná pistole (*.pdf, 1,5 MB) a Daniel Havránek za Model vysoušecí jednotky (*.pdf, 52 kB).

Při této příležitosti se konala celostátní konference rektora ČVUT a děkanů jednotlivých fakult, včetně setkání se zástupci zúčastněných středních škol. Za naši školu se konference účastnil Ing. Jaroslav Nesvadba, CSc.

nahoru