Přepnout na navigaci

StreTech 2024

Ve středu 05.06.2024 se konala v Praze na půdě FS ČVUT každoroční přehlídková akce prací studentů středních škol STRETECH 2024. Tato akce je organizována Ústavem mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze a slouží k představení vybraných prací studentů. V tomto roce se jí zúčastnili studenti z 61 středních škol, kteří představili svých 146 projektů. Přehlídce a prezentacím předcházela oficiální setkání zástupců středních škol a akademických pracovníků ČVUT a to jak rektorátu, tak i všech fakult ČVUT. Přehlídky se zúčastnili se svými projekty i naši studenti a jejich práce, věnované využití 3D tisku pro modelování strojírenských zařízení v mechatronice, byly pozitivně hodnoceny a zájem o ně byl značný.

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme naším studentům a zástupcům školy – Ing. Jaroslavu Nesvadbovi CSc. a Ing. Janu Horňákovi.

nahoru