Přepnout na navigaci

Podmínky pro přijetí na SPŠ do VZK

Přijímání do oboru s talentovou zkouškou pro školní rok 2021/2022 – 1.kolo

OBOR 82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

Specializace:

  • design v uměleckém kovářství
  • design v uměleckém rytectví
  • design ve zlatnictví a stříbrnictví

Datum zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek: pátek 05.02.2021 od 13:00 ve vestibulu školy a na http://www.sokolska.cz/.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny pod evidenčním číslem, které bylo uchazeči přiděleno na pozvánce k talentovým zkouškám.

Zveřejněním výsledků talentových zkoušek se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí za oznámená.

 

Zápisový lístek

JEDNOTNÝ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ JE DO 19.02.2021.

  • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (zveřejnění výsledků na internetu)
  • lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává
  • zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.

 

Kritéria pro hodnocení

Kritéria pro hodnocení u talentové zkoušky (*.pdf, 461 kB)

Výtvarná přípravaBody
kresba daných předmětů  0–35
modelování  0–35
domácí práce (5 kusů)  0–30

 

V případě rovnosti bodů v součtu rozhoduje o pořadí:

1. vyšší počet dosažených bodů v součtu kresba + modelování

2. vyšší počet dosažených bodů v modelování u zaměření:

  • design v uměleckém kovářství

3. vyšší počet dosažených bodů v kresbě u zaměření:

  • design v uměleckém rytectví
  • design ve zlatnictví a stříbrnictví

4. průměrný prospěch ze všech předmětů v pololetí a na konci 7. a v prvním pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídající hodnocení z víceletého gymnázia)

 

Do oboru bude přijato celkem 30 žáků v pořadí dle součtu bodů. Minimální počet pro přijetí je 60 bodů.

nahoru