Přepnout na navigaci

Výtvarná soutěž 2023

Vyhodnocení

Výsledky výtvarné soutěže (*.pdf, 99 kB)Soutěž

Výtvarný ateliér SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, p.o. vyhlašuje 12. ročník výtvarné soutěže,

letos na téma:

"KRAJINOU".

 

Výtvarné soutěž (*.pdf, 3,6 MB) je určena pro žáky 2. stupně základních škol, dílo můžete zpracovat libovolnou technikou. Informace k výtvarní soutěži (*.pdf, 133 kB). Soutěžní práce odevzdávejte v atelieru školy nebo na vrátnici školy, můžete je také zaslat poštou na adresu: SPŠ a VOŠ, Sokolská 1, Brno, 602 00, do 16.10.2023.   

PRÁCE NA ZADNÍ STRANĚ OZNAČTE TĚMITO ÚDAJI (PLASTICKÉ PRÁCE OZNAČTE VISAČKOU):
PŘÍJMENÍ, JMÉNO; ŠKOLA; TŘÍDA; KONTAKT (EMAIL, TELEFON) NA VYUČUJÍCÍHO VV
NEOZNAČENÉ PRÁCE NEMOHOU BÝT DO SOUTĚŽE ZAŘAZENY.

 

BUDOU OCENĚNY 3 NEJLEPŠÍ PRÁCE V KAŽDÉ KATEGORII (2 kategorie: mladší a starší žáci)

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ CEN proběhne v pátek 20.10.2023 v 16:00 v atelieru školy v rámci Dne s řemeslem a uměním, včetně výstavy všech soutěžních prací. Výsledky budou zveřejněny na www.sokolska.cz.

PO UKONČENÍ VÝSTAVY BUDOU PRÁCE K VYZVEDNUTÍ V ATELIERU ŠKOLY DO 20.12.2023, NEVYZVEDNUTÉ PRÁCE BUDOU SKARTOVÁNY.

Bližší informace: Bc. Jana Kobliková, tel.: 541 427 155, e-mail: jana.koblikova@sokolska.cz

nebo Zuzana Malíková, tel.: 541 427 122, e-mail: zuzana.malikova@sokolska.cz

nahoru