Přepnout na navigaci

Maturitní zkouška

V průběhu měsíce září budou žáci 4. ročníků seznámeni se školním seznamem literárních děl (tzv. kánonem) pro maturitní zkoušku z českého jazyka. Dále žáci budou seznámeni s tématy školních zkušebních úloh pro státní část maturitní zkoušky z cizího jazyka, s maturitními okruhy z profilových předmětů a s maturitními předměty profilové části maturitní zkoušky.

Model maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024.

Společná část

  • Didaktický test z českého jazyka v jedné úrovni obtížnosti (písemná práce je hodnocena na školách)
  • Didaktický test z cizího jazyka nebo matematiky v jedné úrovni obtížnosti

Profilová část

 

Aktuální informace k maturitním zkouškám hledejte na stránkách CERMATu.

nahoru