Přepnout na navigaci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Šárka Bučková

Výchovný poradce a metodik prevence sociálně-patologických jevů

kabinet 203, tel.: 541 427 135, sarka.buckova@sokolska.cz


Konzultační hodiny pro žáky ve školním roce 2023/2024

PONDĚLÍ

10:45–12:00

ÚTERÝ

13:45–14:15

STŘEDA

12:00–12:45

ČTVRTEK

10:00–10:45

PÁTEK

14:00–15:00

(případně dle potřeby a domluvy)

 

Dokumenty

Preventivní program (plán prevence výskytu PSJ) pro školní rok 2022/2023 (*.pdf, 473 kB)

Plán prevence šikany a kyberšikany (*.pdf, 220 kB)

Školní poradenské pracoviště – osoby (*.pdf, 290 kB)

Plán práce školního poradenského pracoviště pro školní rok 2022/2023 (*.pdf, 433 kB)

Pracovní náplň školního metodika prevence (*.pdf, 172 kB)

Pracovní náplň výchovného poradce (*.pdf, 181 kB)

nahoru