Přepnout na navigaci

Přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2024/2025

26-47-N/07 Počítačová podpora v řízení podniku

 

Přijímací
kolo
Termín podání
přihlášek
Termín přijímacího řízení

1. kolo

do 31.05.2024

12.06.2024

2. kolo

do 26.08.2024

28.08.2024

3. kolo

do 16.09.2024

18.09.2024

4. kolo

do 23.10.2024

23.10.2024

 

Podmínky pro přijetí (do 1. ročníku VOŠ ve školním roce 2024/2025)

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením nebo jeho ověřenou kopií
  • podání příhlášky ke studiu VOŠ (*.pdf, 726 kB)
  • zdravotní způsobilost ke studiu doložená lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu
  • doložení kopie vysvědčení posledního ročníku střední školy
  • u cizích státních příslušníků nostrifikace o dosažení středního vzdělání, doložení oprávněnosti pobytu v ČR (mimo zemí EU), ověření znalosti českého jazyka

Počet přijímaných studentů: 60

 

Kritéria přijímacího řízení (do 1. ročníku VOŠ ve školním roce 2024/2025)

  1. Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném

a) průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku střední školy (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa
b) průměrným prospěchem u maturitní zkoušky (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa)

  v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení.

  1. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných uchazečů.
  1. Při rovnosti hodnocení u více uchazečů bude stanoveno jejich pořadí podle následujících rozlišovacích kritérií a) až c), dokud nebude rozlišeno pořadí každého z uchazečů.

  Nižší pořadové číslo ve výsledkové listině pak získá uchazeč, který lépe vyhoví následujícím kritériím, která budou uplatňována v tomto pořadí:

a) lepší průměrná procentuální úspěšnost z těch zkoušek společné části maturitní zkoušky, kterou konal každý z uchazečů
b) lepší známka z matematiky v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy,
c) lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy.

  1. O konání dalších kol přijímacího řízení rozhoduje ředitel školy.
nahoru