Přepnout na navigaci

Přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2024/2025

26-47-N/07 Počítačová podpora v řízení podniku

 

Přijímací
kolo
Termín podání
přihlášek
Termín přijímacího řízení

1. kolo

do 31.05.2024

10.06.2024

2. kolo

do 23.08.2024

26.08.2024

3. kolo

do 13.09.2024

16.09.2024

4. kolo

---

dle počtu přijatých uchazečů v předchozích kolech přijímacího řízení

 

Podmínky pro přijetí (do 1. ročníku VOŠ ve školním roce 2024/2025)

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením nebo jeho ověřenou kopií
  • podání příhlášky ke studiu VOŠ (*.pdf, 726 kB)
  • zdravotní způsobilost ke studiu doložená lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu
  • doložení kopie vysvědčení posledního ročníku střední školy
  • u cizích státních příslušníků nostrifikace o dosažení středního vzdělání, doložení oprávněnosti pobytu v ČR (mimo zemí EU), ověření znalosti českého jazyka

Počet přijímaných studentů: 60

 

Kritéria přijímacího řízení (do 1. ročníku VOŠ ve školním roce 2024/2025)

  1. Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném

a) průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku střední školy (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa
b) průměrným prospěchem u maturitní zkoušky (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa)

  v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení.

  1. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných uchazečů.
  1. Při rovnosti hodnocení u více uchazečů bude stanoveno jejich pořadí podle následujících rozlišovacích kritérií a) až c), dokud nebude rozlišeno pořadí každého z uchazečů.

  Nižší pořadové číslo ve výsledkové listině pak získá uchazeč, který lépe vyhoví následujícím kritériím, která budou uplatňována v tomto pořadí:

a) lepší průměrná procentuální úspěšnost z těch zkoušek společné části maturitní zkoušky, kterou konal každý z uchazečů
b) lepší známka z matematiky v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy,
c) lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy.

  1. O konání dalších kol přijímacího řízení rozhoduje ředitel školy.
nahoru