Přepnout na navigaci

Talentové zkoušky do oboru VZK

1. kolo talentových zkoušek do VZK pro školní rok 2024/2025

OBOR 82-41-M/06 VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

Specializace:

  • design v uměleckém kovářství
  • design v uměleckém rytectví
  • design ve zlatnictví a stříbrnictví

Termín pro podání přihlášky – do 30.11.2023
Termín talentových zkoušek – úterý 09.01.2024 a středa 10.01.2024

Přihlášky se podávají na předepsaných tiskopisech osobně na vrátnici školy nebo poštou. Základní škola vyplní prospěch za I. a II. pololetí 8. ročníku. Na příhlášce uvádějte i specializaci, kterou jste si u zvoleného oboru vybrali (design v uměleckém kovářství, design v uměleckém rytectví, design ve zlatnictví a stříbrnictví).

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI JE NUTNÉ DOLOŽIT S PŘIHLÁŠKOU. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Kritéria pro hodnocení

Kritéria pro hodnocení u talentové zkoušky (*.pdf, 439 kB)

Výtvarná příprava Body
kresba daných předmětů  0–35
modelování  0–35
domácí práce (5 kusů)  0–30

 

Do oboru bude přijato celkem 30 žáků v pořadí dle součtu bodů. Minimální počet pro přijetí je 60 bodů.

V případě rovnosti bodů v součtu rozhoduje o pořadí:

1. vyšší počet dosažených bodů v součtu kresba + modelování

2. vyšší počet dosažených bodů v modelování u zaměření:

  • design v uměleckém kovářství

3. vyšší počet dosažených bodů v kresbě u zaměření:

  • design v uměleckém rytectví
  • design ve zlatnictví a stříbrnictví

4. průměrný prospěch ze všech předmětů v I. a II. pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídající hodnocení z víceletého gymnázia)

nahoru