Přepnout na navigaci

Výsledky přijímacího řízení pro obory SPŠ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

1. řádný termín

 

V seznamu přijatých a nepřijatých jsou uchazeči evidováni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky). Pokud uchazeč nekoná přijímací zkoušky na naší škole, evidenční číslo bude zasláno na e-mail zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce ke studiu.
Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno na e-mailovou adresu zákonného zástupce, kterou uvedl na přihlášce ke studiu.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí, za oznámená.
PŘIJATÍ uchazeči obdrží originál rozhodnutí o přijetí při zahájení školního roku od svých třídních učitelů.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK – JEDNOTNÝ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ JE DO 23.06.2020
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Uchazeči přijatí na obor Strojírenství uvedou na zápisovém lístku i specializaci, o kterou mají zájem. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

Zápisový lístek je možné doručit do školy:

  • poštou
  • nechat na vrátnici školy, kde vám bude vystaveno potvrzení o převzetí zápisového lístku
  • odevzdat na sekretariátě školy v 1. patře

Provoz vrátnice:

  • středa 17.06. v době 07:30–16:00
  • čtvrtek 18.06. v době 07:30–15:00
  • pátek v době 07:30–14:00

Provoz sekretariátu:

  • středa 17.06, čtvrtek 18.06. v době 08:00–12:00
  • pondělí 22.06. v době 07:30–15:00
  • úterý 23.06. v době 07:30–14:30

ODVOLÁNÍ uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je v letošním roce nahrazeno ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020 lze tuto žádost podat k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 dnů od doručení rozhodnutí. Pro urychlení přijímacího řízení doporučuji podat žádost o vydání nového rozhodnutí ihned poté, co při zveřejnění výsledků uchazeč zjistí, že není přijat (nečekat na doručení mailem). Formulář pro žádost o vydání nového rozhodnutí (*.pdf, 490 kB).

OSOBNÍ DOTAZNÍK: Každý přijatý uchazeč musí zaslat i kompletně vyplněný osobní dotazník pro příslušný obor – formulář osobních dotazníků (vyplňte on-line).

TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se v letošním roce nebudou konat. Veškeré organizační pokyny týkající se nástupu a průběhu studia budou rodičům zaslány na jejich e-mailovou adresu!

nahoru