Přepnout na navigaci

Výsledky přijímacího řízení pro obory SPŠ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Náhradní termín

1. řádný termín

 

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: středa 19. května 2021 od 14:00 na http://www.sokolska.cz a ve vestibulu školy.

V seznamu přijatých a nepřijatých jsou uchazeči evidováni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky). Pokud uchazeč nekoná přijímací zkoušky na naší škole, evidenční číslo bude zasláno na e-mail zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce ke studiu.

Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno na e-mailovou adresu zákonného zástupce, kterou uvedl na přihlášce ke studiu.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí, za oznámená.

PŘIJATÍ uchazeči obdrží originál rozhodnutí o přijetí při zahájení školního roku od svých třídních učitelů.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK – JEDNOTNÝ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ JE DO 02.06.2021
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Uchazeči přijatí na obor Strojírenství uvedou na zápisovém lístku i specializaci, o kterou mají zájem. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

ODVOLÁNÍ Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona) k rukám ředitele školy. Pro urychlení přijímacího řízení doporučuji podat žádost o vydání nového rozhodnutí ihned poté, co při zveřejnění výsledků uchazeč zjistí, že není přijat (nečekat na doručení e-mailem).
Formulář pro žádost o vydání nového rozhodnutí (*.pdf, 87 kB) bude ke stažení na www.sokolska.cz v den zveřejnění výsledků.

OSOBNÍ DOTAZNÍK: Každý přijatý uchazeč musí zaslat i kompletně vyplněný osobní dotazník pro příslušný obor – formulář osobních dotazníků (bude k dispozici od dne zveřejnění výsledků on-line).

TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků se v letošním roce nebudou konat. Veškeré organizační pokyny týkající se nástupu a průběhu studia budou rodičům zaslány na jejich e-mailovou adresu! V případě změny budou aktuální informace zveřejněny na našich webových stránkách.

nahoru