Přepnout na navigaci

Výsledky přijímacího řízení pro obory SPŠ

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ pro školní rok 2023/2024

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Ekonomika a podnikání

Výsledky JPZ na obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (*.pdf, 482 kB)

Strojírenství

Výsledky JPZ na obor 23-41-M/01 Strojírenství (*.pdf, 533 kB)

Technické lyceum

Výsledky JPZ na obor 78-42-M/01 Technické lyceum (*.pdf, 475 kB)

 

Odvolání a zápisové lístky můžete na sekretariát školy odevzdávat ve středu 03.05.2023 v době 10:00–11:00 a 13:00–17:00 a současně si můžete vyzvednout originál rozhodnutí. 

Provoz sekretariátu v ostatní dny:

  • úterý 09.05.2023: 7:30–16:00
  • středa 10.05.2023: 7:30–13:30
  • čtvrtek 11.05.2023: 7:30–13:30
  • pátek 12.05.2023: zavřeno

Mimo tuto dobu můžete odvolání i zápisový lístek odevzdat na vrátnici školy. Úřední hodiny sekretariátu budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách školy. Odvolání nelze zasílat e-mailem!

 


Výsledky budou zveřejněny v pátek 28.04.2023 od 12:00 hodin na této stránce a ve vestibulu školy.

V seznamu přijatých a nepřijatých jsou uchazeči evidováni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno na pozvánce k přijímacímu řízení (evidenční číslo přihlášky). Pokud uchazeč nekoná přijímací zkoušky na naší škole, evidenční číslo bude zasláno před zveřejněním výsledků na e-mail zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce ke studiu.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí i nepřijetí za oznámená a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání a dodání zápisového lístku.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ /NEPŘIJETÍ

Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno na e-mailovou adresu zákonného zástupce, kterou uvedl na přihlášce ke studiu.
Originál rozhodnutí si bude možné vyzvednout v termínech:
středa 03.05.2023 v době 10:00–11.00 a 13:00–17:00.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Termín odevzdání: do 16.05.2023
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Uchazeči přijatí na obor Strojírenství uvedou na zápisovém lístku i specializaci, o kterou mají zájem. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Zápisový lístek musí být řádně vyplněn, jinak je neplatný!
Pokud si přijatý uchazeč zvolí jinou školu, sdělí tuto informaci neprodleně na sekretariát školy. Urychlíte tím přijímací řízení a umožníte tím přijetí dalších uchazečů.

ODVOLÁNÍ

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 dnů od doručení rozhodnutí. Pro urychlení přijímacího řízení doporučuji podat odvolání ihned poté, co při zveřejnění výsledků uchazeč zjistí, že není přijat (nečekat na doručení mailem). Formulář pro odvolání (*.pdf, 183 kB) můžete doručit poštou, osobně na sekretariát školy, popř. podat ve vrátnici školy oproti potvrzení (nezasílat e-mailem). Provoz vrátnice je denně od 07:00 do 17:00.

OSOBNÍ DOTAZNÍK

Každý přijatý uchazeč musí kompletně vyplnit on-line osobní dotazník pro příslušný obor – odkaz na formulář byl odeslán emailem.

ORGANIZAČNÍ POKYNY K NÁSTUPU KE STUDIU

Budou rodičům zaslány na jejich e-mailovou adresu do konce června. V případě změny budou aktuální informace zveřejněny na našich webových stránkách.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

28.04.2023 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení
16.05.2023 – odevzdání zápisového lístku

 

nahoru